Zoeken
Word lid Zoeken

Tandartsen vragen herziening mondmaskerplicht in tandartspraktijken.

door VBT
Mondmaskerplicht.jpg

In het laatste rondschrijven van 16 maart 2022 en de verduidelijkingen voor tandartspraktijken op 18 maart 2022 wordt door de Risk Management Group gewezen op de verplichting van mondmaskerdracht voor zorgverstrekker, patiënt en bezoeker. Deze richtlijn werd sindsdien niet meer aangepast, noch besproken met de representatieve beroepsvereniging voor tandartsen, hetgeen te betreuren valt.

Voorts moeten we er ons van bewust zijn dat het specifiek werkterrein van tandartsen wel inhoudt dat patiënten gedurende langere tijd met een open mond behandeld worden. In die zin valt het nog bijzonder moeilijk te verantwoorden dat patiënten, die meestal op afspraak worden gezien en slechts een fractie van de tijd die ze doorbrengen in een tandartspraktijk aanwezig zijn in een ruime wachtzaal, verplicht worden tot het dragen van een mondmasker. Te meer omdat op nagenoeg alle openbare plaatsen de mondmaskerplicht reeds geruime tijd volledig werd afgeschaft.

Bij ons weten is er geen enkel wetenschappelijk ondersteund advies dat op dit moment de meerwaarde van de verplichte mondmaskerdracht van patiënten in de wachtzaal van een tandartspraktijk aantoont.

Tandartspraktijken zijn in dat opzicht ook helemaal anders dan andere zorginstellingen waar voornamelijk medisch gecompromitteerde patiënten zich aanbieden of behandeld worden.

Vandaar dat VBT de vraag gesteld heeft aan de leden van de Risk Management Group om deze richtlijn aan te passen en zo snel mogelijk de verplichte mondmaskerdracht voor patiënten en bezoekers af te schaffen in tandartspraktijken. De tandarts en het personeel zelf blijven uiteraard gehouden aan een correct gebruik van de persoonlijke beschermingsmaterialen conform het advies van de Hoge Gezondheidsraad.

De RMG liet in een summier antwoord weten slechts een beslissing te zullen nemen na samenkomst van het overlegcomité.

De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen vraagt dan ook dat, net zoals andere sectoren deze terechte vraag stellen, het Overlegcomité aanstaande vrijdag de huidige maatregelen voor mondmaskerplicht in tandartspraktijken dringend herziet.

Inloggen
Word lid