Zoeken
Word lid Zoeken

Verzekeringscomité | Vooropgestelde punten uit het Akkoord

door VBT

In oktober zal het verzekeringscomité zich buigen over het tweede deel van het vorig jaar reeds afgesloten akkoord tandarts-ziekenfondsen.

Daarin werden vorig jaar volgende zaken reeds opgenomen om in 2023 aan bod te komen:

 • Wachtdienstforfait
 • Rehabilitatieforfait
 • Partiële integratie van de maximumtarieven in de nomenclatuur
 • Verhoging bedrag sociaal statuut met 500 EUR
 • Uitbreiding van de leeftijdsgrens tot de 60ste verjaardag voor het parodontaal mondonderzoek
 • Bijkomende peri-apicale rx gelijkstellen met de 1ste peri-apicale rx
 • Afschaffing van de leeftijdsgrens voor het jaarlijks mondonderzoek
 • Schrappen van de continuïteitsregel voor tandsteenreiniging
 • Uitbreiding van de leeftijdsgrens voor codes kinderen (zonder remgeld) tot de 19de verjaardag
 • Vervolg op de integratie van de mondhygiënisten door middel van proefprojecten
 • Verlagen van de remgelden voor de preventieve behandelingen
 • Aanpassing mondzorgtraject (nader te bepalen)
  - Schrappen van de voorkeurregeling
  - Van 1 naar 2 jaar
  - Schrappen voor +70 jarigen of met volledige uitneembare prothese

VBT blijft erop toezien dat de vooropgestelde punten uit het Akkoord worden uitgevoerd. Niettemin realiseren we ons ook dat de huidige maatschappelijke context bijzonder weinig ruimte laat voor bijkomende budgettaire initiatieven en het conventiesysteem ernstig onder druk staat. Een kostprijsanalyse en volledig herwerkt conventiesysteem zijn dan ook meer dan ooit noodzakelijk om een toegankelijke en betaalbare mondzorg in de toekomst te vrijwaren.

Inloggen
Word lid