Zoeken
Word lid Zoeken

Ondersteuning voor volledig geconventioneerde tandartsen onduidelijk

door VBT

Het Verzekeringscomité vraagt aan de regering om met prioriteit aandacht te schenken aan zowel de financiële toegankelijkheid van zorg als aan initiatieven die bijdragen tot het welbevinden van alle zorgverleners en tot de leefbaarheid van zorgvoorzieningen.

De bestaande indexmechanismen binnen de ziekteverzekering reageren op vandaag te traag op de ongeziene inflatie. Het Verzekeringscomité vraagt de regering om een grondige aanpak en een structureel antwoord op dit probleem.

Hoewel dit geen exclusief probleem is in de gezondheidszorg, dient vermeden te worden dat geconventioneerde zorgverstrekkers daardoor onder te zware financiële druk zouden komen. Daarom wordt een kostencompensatie voor de praktijk van de zorgverstrekkers voorzien voor volledig geconventioneerde zorgverleners. Het Verzekeringscomité stelt hiervoor een structureel bedrag van 100 miljoen euro voor alle zorgverleners via de budgettaire marge voor.

Het Comité geeft hiermee in de huidige onzekere context een signaal dat enerzijds volledig geconventioneerde zorgverleners die inspanningen leveren om toegankelijke zorg aan patiënten te leveren, ondersteund moeten worden voor de oplopende kosten, en anderzijds dat tariefzekerheid voor patiënten in deze tijden gegarandeerd moet worden.

Het Verzekeringscomité roept de regering op het budgettair kader voor de ziekteverzekering met een wettelijk vastgelegde groeinorm van 2,5 procent, te respecteren. Dit veronderstelt ook dat de indexmassa 2023 integraal toegekend wordt aan de verschillende sectoren, wat niet wegneemt dat er nadrukkelijk aan de sectoren gevraagd wordt deze massa deels in te vullen via vb. selectieve indexverhogingen waar nodig en wenselijk.

Wellicht eind november 2022 zal duidelijkheid bestaan over de concrete maatregelen die van toepassing zijn voor de tandheelkundige sector. In de wandelgangen wordt alvast gefluisterd dat het deel dat naar de tandheelkundige sector kan gaan, enkel bepaald wordt door het aantal volledig geconventioneerde tandartsen ten op zichte van het totaal aantal totaal geconventioneerde zorgverleners. Aangezien dit % bij tandartsen zeer laag is, zou de ondersteuning van volledig geconventioneerde tandartsen wel eens laag kunnen uitvallen.

Partiëel-geconventioneerde en niet-geconventioneerde tandartsen blijven door deze maatregel volledig in de kou staan. In Vlaanderen gaat het om meer dan 65% van de tandartsen!

Bijkomende middelen in 2023:

Flits Frank

Deze voorstellen werden binnen het Verzekeringscomité gebracht en goedgekeurd. Hoewel ruim ontoereikend voor VBT, onthield de enige tandartsen vertegenwoordiger zich in het Verzekeringscomité. Er was hierover geen voorafgaand overleg met onze beroepsvereniging.

VBT verwelkomt elke afschaffing van leeftijdsgrenzen voor tandheelkundige prestaties. De verdere afbouw van maximumtarieven dient geleidelijk voor 2025 gerealiseerd te worden want VBT is geen voorstander om prioritair en versneld de maximumtarieven af te bouwen. Het is beter om vooraf de toegang tot tandheelkundige zorg voor de jongvolwassenen te verhogen door leeftijdsgrenzen omhoog te trekken of af te schaffen.

VBT kiest voor toegankelijkere mondzorg met volledig afschaffing van leeftijdsgrenzen.

Inloggen
Word lid