Zoeken
Word lid Zoeken

Tandarts & Radiologie | Vademecum

door VBT

Vademecum

Geachte collega,

De voorbije maanden kreeg u wellicht te maken met de bijkomende administratie betreffende het gebruik en beheer van röntgentoestellen in de tandartspraktijk. Hoewel er recent geen wettelijke wijzingen waren, werden de bepalingen strikter toegepast bij de reguliere controles.

We ontvingen daarover vele vragen en stelden vast dat heel wat foutieve informatie werd verspreid die voor onnodige onrust zorgde. Onze bestuursleden, allen dagelijks actief in een tandartspraktijk, gingen op zoek naar concrete antwoorden en oplossingen. Als beroepsvereniging staan we aan uw zijde om de praktijkvoering te vergemakkelijken.

De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) staat in nauw contact met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en kaartte onder meer volgende zaken aan:

  • De onduidelijke uitleg over de bepalingen
  • De bijkomende administratieve last
  • De gebrekkige informatie vanuit het FANC
  • De verplichtingen aangaande permanente vorming

Op basis van uitgebreid overleg, konden we een vademecum opstellen, dat u als tandarts in staat stelt om volledig te voldoen aan de bepalingen die ons wettelijk worden opgesteld. Administratief kan u de bijlagen aanvullen en bijhouden. Voor uw permanente vorming volstaat momenteel uw fysieke aanwezigheid tijdens de jaarlijkse fysische controle en zijn geen bijkomende bijscholingen/webinars nodig.

Met dit vademecum komt er eindelijk duidelijkheid en ik hoop dan ook dat het u als tandarts kan ondersteunen.

Frank Herrebout
Voorzitter Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT)

Download het vademecum hier
Download de template 'Röntgenonderzoek tijdens de zwangerschap' hier

Inloggen
Word lid