Zoeken
Word lid Zoeken

Onderzoek naar de mondgezondheid in België

door VBT

In opdracht van het RIZIV wordt voor een derde keer een onderzoek naar de mondgezondheid in België georganiseerd (Oral Health Data Registration and Evaluation System – OHDRES). Dit mondgezondheidsonderzoek gebeurt in aansluiting op de Nationale Gezondheidsenquête 2023, in samenwerking met Sciensano en de Interuniversitaire Cel Epidemiologie (ICE), een consortium van onderzoekers verbonden aan KU Leuven, UCLouvain, UGent en ULB.

De gezondheidsenquête bestaat uit een gegevensverzameling via bevraging bij ruim 11.300 Belgen, uitgevoerd door interviewers van Sciensano. Dit wordt aangevuld met gegevens op basis van een klinisch mondonderzoek dat uitgevoerd zal worden bij 2.675 personen die ook deelnamen aan de gezondheidsenquête. De Interuniversitaire Cel Epidemiologie coördineert de klinische gegevensverzameling. De aldus verzamelde gegevens zullen de overheid en alle betrokken mondgezondheidswerkers in staat stellen een duidelijk beeld te krijgen van de huidige mondgezondheid in België, de belangrijkste risicofactoren en evoluties sinds de vorige dataverzameling (2009 en 2013). Deze informatie is belangrijk om het algemeen welzijn van de bevolking te verbeteren op basis van een efficiënt en gebalanceerd gezondheidsbeleid.

We hebben uw medewerking als tandarts nodig!

Het selecteren van huishoudens is volledig gerandomiseerd en verloopt in twee stappen. Eerst worden willekeurige gemeenten geselecteerd, verspreid over het ganse land (zie onder). Vervolgens worden uit deze geselecteerde gemeenten willekeurige huishoudens gevraagd om deel te nemen aan het gezondheidsonderzoek.

Wanneer een huishouden geselecteerd wordt voor de Nationale Gezondheidsenquête en instemt om deel te nemen aan het luik mondgezondheid, zullen de leden uitgenodigd worden om het onderzoek  te laten uitvoeren door hun eigen tandarts. Er is dus een kans dat één of meerdere van uw patiënten in dit geval zijn, zeker wanneer u werkt in of vlakbij één van de willekeurig geselecteerde gemeenten. De lijst met deze gemeenten kan u onderaan dit bericht terugvinden.

Wanneer de deelnemer geen eigen tandarts heeft of verkiest om dit niet door de eigen tandarts te laten uitvoeren, zal het onderzoek gebeuren door een tandarts-screener van de ICE bij de deelnemer ter plaatse.

Wat betekent dit voor mij als tandarts?

Indien uw patiënt het onderzoek door u wil laten uitvoeren, dan is het belangrijk om te weten dat:

- u als tandarts verondersteld wordt om op de vraag van uw patiënt in te gaan indien u voor 2023 wilt voldoen aan de accrediteringsvoorwaarden. Medewerking binnen dit onderzoek kadert immers binnen het “deelnemen aan de gegevensverzameling in het kader van ons mondverzorgingsbeleid”, één van de voorwaarden voor accreditering. Wanneer u niet wenst in te gaan op de vraag tot het uitvoeren van een mondonderzoek, dient u dit schriftelijk te motiveren via e-mail aan de Stuurgroep Kwaliteitspromotie Tandheelkunde (accr.tandarts@riziv-inami.fgov.be) en het secretariaat van de ICE (ice-cie@kuleuven.be).
- u als tandarts verwacht wordt het klinisch mondonderzoek uit te voeren volgens een vast protocol met gevalideerde  en eenvoudige methoden. U ontvangt hiervoor de nodige instructies. Het onderzoek zal niet meer dan 15 à 30 minuten per deelnemer in beslag nemen.

- u als tandarts een vergoeding krijgt van 100 euro per uitgevoerd mondonderzoek. Dit bedrag omvat een vergoeding voor het mondonderzoek zelf (75 euro) en de voorbereidingstijd die nodig is om het protocol te doorlopen en de gegevens op een correcte manier in te geven via het online platform (25 euro). Indien u voor een patiënt uit dit onderzoek tijd vrijmaakt, maar deze komt niet opdagen op de voorziene afspraak, ontvangt u eveneens een vergoeding van 25 euro.

- er voor dit mondonderzoek geen honorarium wordt aangerekend aan de deelnemer.

- dit mondonderzoek enkel bestaat uit klinische observaties en er dus geen RX-opnames genomen worden. Aangezien het onderzoek vergoed wordt vanuit een specifiek budget, kan het niet gecombineerd worden met het aanrekenen van bestaande RIZIV-nomenclatuur.

- de gegevens van dit mondonderzoek volledig anoniem verwerkt worden. Wanneer u mondgezondheidsproblemen rapporteert, heeft dit dan ook geen enkele implicatie voor de deelnemer of voor u als behandelende tandarts.

Zin om mee te werken in ons team als tandarts-screener?

Naast het uitvoeren van mondonderzoeken bij uw eigen patiënten, is ICE op zoek naar tandartsen die bereid zijn om bij deelnemers thuis mondonderzoeken uit te voeren. Dit gebeurt vanzelfsprekend tegen vergoeding (100 euro per mondonderzoek), volgens uw beschikbaarheid en binnen uw eigen regio. Kandidaten kunnen zich aanbieden bij het ICE-secretariaat via ice-cie@kuleuven.be

Verdere informatie over dit onderzoek kan u bekomen via onderstaande website, of via het ICE-secretariaat.   

https://www.sciensano.be/nl/projecten/data-registratie-en-evaluatiesysteem-van-de-mondgezondheid/mondgezondheidsonderzoek-2023-info-voor-tandartsen

 

Namens de Interuniversitaire Cel Epidemiologie (ICE),

 

Prof Peter BOTTENBERG, Ecole de santé bucco-dentaire, ULB

Prof Joana DE CARVALHO, Ecole de Médecine dentaire et de Stomatologie, UCLouvain

Prof Dominique DECLERCK, Mondgezondheidswetenschappen, KU Leuven

Dr Martijn LAMBERT, Vakgroep Mondgezondheidswetenschappen, UGent

Inloggen
Word lid