Zoeken
Word lid Zoeken

Sociale verkiezingen '23

door VBT
Uw toekomst in mondgezondheid.jpg

Sociale verkiezingen voor tandartsen 2023. Je eerste stap om voor VBT te kiezen.
Welke beroepsorganisaties van tandartsen zijn vertegenwoordigd in de RIZIV organen en zullen dus uw belangen daar verdedigen? De verkiezingen van de tandartsen bepalen dat en vinden om de 4 jaar plaats.

De eigenlijke verkiezingen gaan door van 5 tot 24 mei 2023 maar de administratieve procedure voor de verkiezingen van de vertegenwoordiging van tandartsen in overheidsorganen is echter al begonnen op 27 januari 2023.

De raadpleging van de kiezerslijst
De voorlopige kiezerslijst werd opgesteld op 27 januari 2023 en kan geraadpleegd worden door de tandartsen vanaf 3 februari 2023 tot en met 17 februari 2023. De raadpleging gebeurt via deze URL of via de computers die ter beschikking worden gesteld door het RIZIV, Galileelaan 5/01, 1210 Brussel en de provinciale diensten, van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Indien u merkt dat uw gegevens niet correct zijn of u al helemaal niet in de kiezerslijst voorkomt, kan u dit laten weten aan de diensten van het RIZIV, u kan u dit doen uiterlijk tot en met 20 februari 2023 per aangetekende brief gericht aan de h. M. DAUBIE, Leidend ambtenaar van de dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV, Galileelaan 5/01, 1210 Brussel.

Gelieve uw aangetekende brief als volgt te adresseren:
“Verkiezingen voor tandheelkundigen”
Dienst geneeskundige verzorging
De heer M. DAUBIE
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

De kiesinstructies zullen verstuurd worden naar het contactadres dat u hebt meegedeeld aan het RIZIV. Als u dit adres wenst te wijzigen of te raadplegen, kan u gebruik maken van het toepassingsprogramma voor het beheren van identificatiegegevens.

Inloggen
Word lid