Zoeken
Word lid Zoeken

Kies voor uw toekomst, kies VBT lijstnummer 1

door VBT

Waarom VBT stemmen ?
We moeten vermijden dat een kleine groep tandartsen te veel macht heeft en dat beleidsbeslissingen niet in het belang van het hele beroep worden genomen. Een gezonde democratie en debatcultuur zijn van groot belang. Het blijft een noodzaak om verandering en vernieuwing te omarmen in elke sector, inclusief de tandheelkunde. Het is ook duidelijk dat er behoefte is aan verjonging binnen de vertegenwoordiging van de beroepsgroep in commissies en raden.
Het debat rond wet- en regelgeving moet gevoerd worden met inbreng van verschillende standpunten en perspectieven, waarbij er ruimte is voor frisse ideeën.
VBT zet zich in voor de belangen van alle tandartsen: we kennen een gestage, maar continue groei en een toenemende bekendheid van de beroepsvereniging onder tandartsen. Onze huidige VBT-vertegenwoordigers leveren reeds jaren een waardevolle bijdrage aan het debat en de besluitvorming. Stilaan maar zeker worden de resultaten hiervan zichtbaar.
Jammer genoeg blijft meer vooruitgang steken in de politieke spelletjes die sommige tandartsvertegenwoordigers spelen, angstvallig vasthoudend aan hun persoonlijke ambities. Uiteindelijk is het doel van een beroepsorganisatie zoals VBT om de belangen van elke tandarts te behartigen en bij te dragen aan een gezonde en bloeiende tandheelkundige sector. Door te streven naar vernieuwing, verjonging en diversiteit in de vertegenwoordiging kan VBT bijdragen aan een sterkere vertegenwoordiging binnen ons beroep.
We hebben uw stem nodig om het beter te doen dan onze voorgangers. We hebben uw stem nodig om onze sector weer op vaart te krijgen en met de wind in de zeilen doorheen de woelige tijden te loodsen.
Geef de tandartsen met actieve praktijkervaring een mandaat om uw belangen te verdedigen. VBT is klaar om na decennia lange verschraling van het overleg de expertise opnieuw naar Brussel te brengen.
Maak dus tussen 5 en 24 mei de juiste keuze die de komende vier jaar uw toekomst en praktijkvoering zal bepalen en stem VBT! Dat is de toekomst!
Kies VBT lijstnummer 1!
Inloggen
Word lid