Zoeken
Word lid Zoeken

Wachtdienst beurtrollen 2024

door VBT

De beurtrol voor de wachtdienst Algemeen Tandarts Vlaanderen voor 2024 werd opgemaakt en is online te consulteren via www.spoeddienstalgemeentandarts.be.

Na inlog is de beurtrol te vinden onder het tabblad ‘Wachtdienst’. U vindt onder ‘overzicht volgende wachtdienstbeurten’ de datum van uw geplande wachtdienst. Helemaal onderaan kan u de volledige beurtrol vinden.

Indien u uw naam op de beurtrol vindt, dan bent u ingeschreven op de gemeenschappelijke wachtdienst Algemeen Tandarts Vlaanderen. Uw naam en RIZIV-nummer staan dus op de lijst die naar de Toezichtscommissie wordt gestuurd met alle ingeschreven tandartsen op de gemeenschappelijke wachtdienst VBT-VVT. Hiermee bent u in orde met de wettelijke verplichting in het kader van uw erkenning als “algemeen tandarts” en de accrediteringsvoorwaarde.

Indien u uw naam op de beurtrol niet vindt, is dat ofwel omdat u pas volgend jaar aan de beurt komt, ofwel omdat u bent vrijgesteld, ofwel omdat u niet ingeschreven bent. U neemt best zo spoedig mogelijk contact op met info@spoeddienstalgemeentandarts.be in geval van twijfel.

De beurtrol is een momentopname. U vindt een actuele beurtrol steeds online op www.spoeddienstalgemeentandarts.be.

Op de website kan u uw wachtdienst telefoonnummer zelf aanpassen, aangeven dat u bereid bent te ruilen, etc. U vindt er ook andere collega’s van uw regio die bereid zijn om te ruilen.

Het verspreiden (of openbaar maken) van deze lijst of de naam van de tandarts van wacht aan patiënten, ziekenhuizen, etc is ten strengste verboden.

Binnen een wachtdienstzone kunnen collega’s hun wachtdienstbeurt onder mekaar omwisselen mits beiden hun wachtdienstzonecoördinator per mail verwittigen. De kennisgeving van de omwisseling dient uiterlijk 2 weken vóór de te wisselen wachtdienstbeurt aan de wachtdienstzonecoördinator te zijn meegedeeld om de wissel in de webapplicatie te kunnen verwerken. Pas na bevestiging van de wachtdienstzone coördinator is de wisseling definitief. De lijst met wachtdienstcoördinatoren vindt u hier.

De wachtdienst is bereikbaar via het centrale nummer 0903 39969, waarbij de patiënt doorverbonden wordt met de dichtstbijzijnde tandarts van wacht als hoofdcriterium. Erg drukke belasting wordt ook in rekening gebracht, de oproep wordt dan doorverbonden naar de tweede, dichtstbijzijnde tandarts met wachtdienst.

Vul het wachtdienstverslag online in. U hoeft niet op een verzendknop te klikken, uw ingaven worden een 5-tal dagen nadien automatisch aan uw wachtdienstcoördinator bezorgd door de applicatie.

Bezorg de vaste tandarts van de patiënt een behandelingsverslag.

De voorziene uren zijn:

  • iedere zaterdag van 09 tot 18 uur
  • iedere zondag van 09 tot 18 uur
  • op feestdagen ook van 09 tot 18 uur

De tandarts van wacht dient alle oproepen van patiënten tot 18 u. te beantwoorden.

Praktische informatie:

Wat als de aan mij toegekende datum me echt niet past?

  • Eenmaal ingelogd vindt u onderaan de actuele beurtrol.
  • Contacteer andere collega’s in uw wachtdienstzone met het voorstel om te ruilen.
  • Bij de meeste collegae vindt u een mailicoontje.
  • Bij sommige collega’s vindt u expliciet aangegeven dat ze willen ruilen: contacteer deze collega’s eerst.
  • NIETS belet u ook de collega’s die niet expliciet aangeven te willen ruilen te contacteren.

Ik heb een collega gevonden die met mij wil wisselen, aan wie moet ik dit doorgeven?
Zowel uzelf als de collega waarmee u wisselt dienen dit door te geven aan de wachtdienstcoördinator.
Na aanpassing in het systeem ontvangen jullie beiden een automatische bevestigingsmail.

Hoe wordt de beurtrol opgemaakt?
Eenmaal per jaar, in oktober wordt door de computer softwarematig de beurtrol opgemaakt. Telkens wordt gezocht naar de tandarts die het langst geen wachtbeurt kreeg en zo wordt de lijst voor het volledige jaar ingevuld.
De computerberekening houdt rekening met de ingebrachte vakanties.

Wat als ik tijdens het jaar plots mijn beurtrol niet kan vervullen?
Als tandarts met een beurtrol blijft u persoonlijk verantwoordelijk om deze beurtrol in de wachtdienstzone te vervullen. In geval van ziekte, verhuis, stopzetting praktijk, ….. dient u zelf op zoek te gaan naar een vervanger voor uw beurtrol. U dient deze wissel zo snel mogelijk te melden aan de wachtdienstcoördinator, die de wisseling zal uitvoeren. Beide collega’s ontvangen dan een bevestigingsmail.

De Stuurgroep doet een warme oproep naar alle collega’s om zich maximaal in te zetten om mekaar te helpen en bereid te zijn te wisselen met mekaar.

Waarom krijg ik plots een extra beurtrol toegekend?
Bij bepaalde onverwachte situaties (overlijden, ...) is een wisseling niet meer mogelijk. In dat geval dient de Stuurgroep de vrijgekomen beurtrol toe te kennen aan de collega die softwarematig als eerstvolgende op de lijst staat. Dat betekent heel vaak dat een collega een extra beurtrol toegekend krijgt. Vervelend, maar bij nieuwe beurtrol berekeningen wordt hiermee door de software rekening gehouden.

Inloggen
Word lid