Zoeken
Word lid Zoeken

Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen gepubliceerd

door VBT

Het Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2024-2025 is op 5 februari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U zal een bericht in de ehealthbox ontvangen hebben met een document dat informatie bevat over de inhoud van het akkoord en de instructies voor conventionering.

De conventiestatus zal tot en met 6 maart 2024 aangepast kunnen worden via ProGezondheid.

Hieronder kan u meer lezen over de basisregels om uw conventiestatus te wijzigen.

Hoe en wanneer u uw conventiestatus kan wijzigen, hangt af van het moment waarop u inlogt en van het nationaal akkoord / de nationale overeenkomst / wijzigingsclausule afgesloten voor uw beroepsgroep. Er is nl. een link met :

  • de zogenaamde “notificatieperiode”, dit is een periode van 30 dagen die start na publicatie van het akkoord in het Belgisch Staatsblad of na verzending van de omzendbrief
  • de duurtijd van het akkoord / de overeenkomst

Welke acties u kan ondernemen is tevens afhankelijk van uw conventiestatus tijdens de vorige conventieperiode.

In een tijdschema zijn enkele basisregels opgenomen. Klik hier.

 

Bron: RIZIV
Inloggen
Word lid