Zoeken
Word lid Zoeken

Onderzoek naar mondgezondheid in BE, i.s.m. ICE

door VBT
AdobeStock_76368355.jpeg

In opdracht van het RIZIV en onder coördinatie van Sciensano wordt dit jaar een onderzoek uitgevoerd naar de mondgezondheid in België, in samenwerking met de Interuniversitaire Cel Epidemiologie (ICE). Hierbij wordt een klinisch mondonderzoek uitgevoerd bij 2.675 personen die ook deelnamen aan de nationale gezondheidsenquête. De deelnemers kregen hierbij de keuze om dit onderzoek te laten uitvoeren bij hun eigen tandarts of door een externe tandarts-screener aan huis.

In naam van Prof. Dr. Dominique Declercq en de andere collega's die betrokken zijn bij het nationaal mondonderzoek wordt gevraagd om de screenings bij patiënten, die ervoor gekozen hebben om dit door hun eigen tandarts te laten uitvoeren, zo snel als enigszins haalbaar uit te voeren. We beseffen dat dit extra werk betekent bovenop een drukke agenda, maar alleen met uw hulp kan dit project slagen.

Om de druk op de perifere tandartspraktijken zoveel als mogelijk te reduceren, lanceren we ook graag een extra oproep naar collega’s of oud-collega’s die bereid zouden zijn om bij geselecteerde huishoudens een screening aan huis uit te voeren. Dit gebeurt tegen een vergoeding van 100 euro per onderzochte persoon, volgens uw beschikbaarheid en binnen uw eigen regio.

Kandidaten kunnen zich aanbieden bij het ICE-secretariaat via ice-cie@kuleuven.be.

Inloggen
Word lid