Zoeken
Word lid Zoeken

Over Wetenschappelijke dag: Align, Bleach & Bond

Wetenschappelijke dag: Align, Bleach & Bond
De lezingen worden gegeven in het Engels

Doelgroep: tandartsen en stagiairs
Aanmelden: mogelijk tot en met 4 oktober '23
Accreditering:
n° 23016515 | 30 AE | DG 5
n° 23018309 | 10 AE | DG 4

Ticket aan ledentarief is pas beschikbaar na betaling lidgeld '23

Inloggen
Word lid