Zoeken
Word lid Zoeken

Over Symposium: Medische noodsituaties in de THK, CPR en AED

Symposium: Medische noodsituaties in de THK, CPR en AED

Doelgroep: tandartsen - stagiairs - mondhygiënisten
Aanmelden:
mogelijk tot en met 17 juni '23
Accreditering:
n° 23003668 | DG 1| 20 AE

Ticket aan ledentarief is pas beschikbaar na betaling lidgeld '23

De tandarts kan in de dagelijkse praktijk plots geconfronteerd worden met medische urgenties. De patiënt is van mening dat de tandarts in staat moet zijn om dit tijdig te herkennen, eerste hulp te bieden en reanimatie te starten indien nodig. De tandheelkundige literatuur spreekt meer en meer over simulatietraining in medische urgenties: de patiënt met hartklachten, de anafylactische shock, astma aanval, herseninfarct of ‘stroke’,… Er wordt steeds meer de nadruk gelegd op het voorkomen van hartstilstand door een systematische benadering van de acuut zieke patiënt via het ABCDE protocol (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure).

In deze cursus wordt dieper ingegaan op de aard en incidentie van medische urgenties in de tandartspraktijk, systematische benadering en de eerste hulp die de tandarts hier kan bieden. COVID19 heeft de reanimatie protocollen in snel tempo verandert; bescherming van de hulpverlener is nu nog meer aan de orde. Bovendien leggen de nieuwste richtlijnen nieuwe accenten. We tonen u waar je relevante digitale informatie vindt over reanimatie en tonen enkele educatieve video’s; de cursist krijgt de gelegenheid om te oefenen. Experten staan ter beschikking om vragen te beantwoorden, ervaringen uit te wisselen of op een aantal items dieper in te gaan.

Inloggen
Word lid