Zoeken
Word lid Zoeken

Programma van Symposium: Mondgezondheid, Parodontitis en Algemene Gezondheid

Programma van Symposium: Mondgezondheid, Parodontitis en Algemene Gezondheid

Op vrijdag 24 maart:
13:30 - 14:00 Inschrijven en onthaal
14:00 - 14:45 Lezing 1: Parodontitis, immune fitness, multimorbiditeit Door Bruno Loos
14:45 - 15:00 Korte pauze
15:00 - 15:45 Lezing 2: Diabetes en Mond(on)gezondheid Door Bruno Loos
15:45 - 16:15 Koffie- en/of Thee pauze
16:15 - 17:00 Lezing 3: Mond(on)gezondheid en hart- en vaatziekten Door Bruno Loos
17:00 - 17:15 Korte pauze
17:15 - 18:00 Lezing 4: Parodontitis, tandheelkundige status en comorbidities Door Bruno Loos
 1. Van 14:00 tot 14:45

  Lezing 1: Parodontitis, immune fitness, multimorbiditeit

  Door Bruno Loos

  De relaties tussen parodontitis en comorbiditeit en multimorbiditeit zijn intrigerend. Om deze associaties beter te begrijpen en om deze kennis bij onze individuele patiënten te introduceren, is het noodzakelijk dat we eerst de huidige kennis van de oorzaken van parodontitis bespreken.

  Parodontitis is een complexe en multicausale ziekte. Complex betekent dat meerdere risicofactoren tegelijkertijd een rol spelen en elkaar beïnvloeden. Verschillende oorzakelijke factoren verstoren de persoonlijke immuun fitness, wat leidt tot afwijkende immuunreacties van de gastheer, die vervolgens veranderingen in de parodontale ecologie veroorzaken.

  Hierdoor ontstaan optimale omstandigheden voor de uitgroei van pathobionten. Deze kunnen de conditie van het parodontium verder negatief beïnvloeden en een vicieuze cirkel van chroniciteit en opvlamming van de ziekte veroorzaken. Per patiënt maken we een schatting van de relatieve bijdragen van de verschillende factoren die de immuun fitness bepalen en van andere risicofactoren die mede-oorzakelijk zijn. Tenslotte zal in deze eerste lezing data gepresenteerd worden over comorbiditeit en multimorbiditeit in parodontitis patiënten en de betekenis hiervan.

 2. Van 15:00 tot 15:45

  Lezing 2: Diabetes en Mond(on)gezondheid

  Door Bruno Loos

  De relatie tussen mondgezondheid en diabetes is de afgelopen 5 jaar nog duidelijker geworden. Met een aantal klinische illustraties wordt gedemonstreerd dat er verschillende orale aandoeningen kunnen ontstaan bij mensen met diabetes. De meest voorkomende orale pathologie bij mensen met diabetes is parodontitis.

  Aan de andere kant zien we dat bij patiënten met ernstige parodontitis één op de vier ook diabetes heeft, vaak nog niet gediagnosticeerd. Daarnaast zien we dat de behandeling van parodontitis de metabole instelling bij de diabetespatiënt verbetert. Ook bestaat er een verbeterde kwaliteit van leven bij diabetespatiënten wanneer de artsen speciale aandacht besteden aan de mondgezondheid.

  Gelukkig is de medische professie is zich steeds meer bewust van het belang van mondgezondheid: diabetespatiënten in de huisartsenpraktijken kunnen nu heel eenvoudig gescreend worden op parodontitis door middel van een eenvoudige vragenlijst op internet. Deze applicatie is vrij toegankelijk, snel en simpel en zal gedemonstreerd worden.

  Conclusie: diabetes en mondgezondheid zijn met elkaar verbonden en de vroege diagnose en juiste behandeling van beiden is zeer gunstig voor de patiënt, niet alleen in termen van traditionele klinische parameters, maar ook in termen van verbeterde kwaliteit van leven.

 3. Van 16:15 tot 17:00

  Lezing 3: Mond(on)gezondheid en hart- en vaatziekten

  Door Bruno Loos

  De relaties tussen mondgezondheid, het aantal natuurlijke gebitselementen, parodontitis en hart- en vaatziekten zijn meer dan bevestigd in de afgelopen 10 jaar. Een verklaring is toch wel dat er een aantal dezelfde genetische risicovarianten gevonden zijn tussen parodontitis en hart- en vaatziekten; afwijkingen in bepaalde biologische processen door deze genetische factoren kan een gemeenschappelijke pathogene deler zijn.

  Maar ook de systemische verspreiding van orale en parodontale bacteriën zijn geïmpliceerd als risicofactoren voor atherosclerose, de chronische ziekte van het bloedvatstelsel die de pathologische oorzaak is van een hart- of herseninfarct.

  Belangrijk te weten is dat de behandeling van parodontitis positieve effecten heeft op het cardiovasculaire systeem: parodontale therapie resulteert niet alleen in verbetering van de parodontale status, maar resulteert ook in significante verbeteringen van belangrijke en relevante klinische en moleculaire biomarkers van het cardiovasculaire systeem.

 4. Van 17:15 tot 18:00

  Lezing 4: Parodontitis, tandheelkundige status en comorbidities

  Door Bruno Loos

  Al meer dan twee decennia is het duidelijk dat er meer dan alleen indirect bewijs is dat parodontitis geassocieerd is met verschillende systemische ziekten en/of aandoeningen. We bespraken de relaties met diabetes, atherosclerose en hart- en vaatziekten. De lijst van ziekten die verband houden met ontstekingsziekten in de mond en/of een slechte dentale status blijft echter groeien.

  Een intrigerende publicatie had lopend klinische onderzoek samengevat op het gebied van de oraal-systemische connectie; deze onthulde meer dan 55 mogelijke systemische ziekten of aandoeningen die worden onderzocht in verband met orale ziekten en parodontitis. Deze omvatten nierfalen, prematuur en/of dysmatuur geboren baby's en andere zwangerschapscomplicaties, luchtweginfecties, osteoporose, kanker, de ziekte van Alzheimer, en erectiestoornissen.

  Meer recentelijk hebben we hier ook COVID-19 aan moeten toevoegen. We onderzochten alveolair botverlies en tandverlies in relatie tot de ernst van COVID-19 (opname op de IC of overlijden). In een vervolgonderzoek hebben we voorspellingsmodellen ontwikkeld en extern gevalideerd voor kritieke uitkomsten van COVID-19 op basis van demografische kenmerken, medische aandoeningen en tandheelkundige status. Interessant genoeg bleek dat naast leeftijd en verschillende medische aandoeningen, het aantal resterende natuurlijke tanden een belangrijke voorspeller te zijn voor overlijden en/of kritieke uitkomst als gevolg van COVID-19.

Deel met anderen

Inloggen
Word lid