Zoeken
Word lid Zoeken

Over Wetenschappelijke dag: Tandvervanging in de frontregio

Wetenschappelijke dag: Tandvervanging in de frontregio

Doelgroep: tandartsen, stagiairs
Aanmelden: mogelijk tot en met 10 juni '23
Accreditering: 
n° 23007937 | 20 AE | DG4
n° 23007939 | 10 AE | DG6
n° 23010150 | 10 AE | DG0

Ticket aan ledentarief is pas beschikbaar na betaling lidgeld '23

Verlies van een frontelement stelt ons voor een groot aantal problemen. In deze lezing zal worden ingegaan op de ontwikkeling van het dento-alveolaire complex, de gevolgen van het verlies van een element en de verschillende behandelopties.

Behoud van een eigen tanden en kiezen is de kern van de endodontologie en parodontologie. Echter, bij verlies of niet aangelegd zijn van de eigen tanden en kiezen, is de implantologie een populaire keuze geworden. Helaas is een implantaat een slechte kopie van het origineel. Het gebrek aan een natuurlijke verbinding met het kaakbot door middel van een parodontaal ligament maakt het voordeel van een implantaat meteen een groot nadeel: het beweegt niet. Daarmee is gebruik van implantaten bij jonge patiënten onmogelijk.

Iedere vorm van tandvervanging kent zo zijn eigen indicaties maar ook consequenties voor de toekomstige gebitssituatie van onze patiënt. Eén van de opties voor tandvervanging is autotransplantatie van een gebitselement. Autotransplantatie is een techniek die sinds 1950 bestaat maar in onbruik geraakt is door de komst van de implantaten. Autotransplantatie biedt echter een aantal voordelen welke met name in het front aanzienlijk zijn. Het eindresultaat is veelal niet te onderscheiden van de al aanwezige tanden en kiezen

"De ideale tandvervanging is er bijna, voor nu moeten we het nog met iets van onszelf doen."

Inloggen
Word lid