Zoeken
Word lid Zoeken

Over Symposium: Einde loopbaan

Doelgroep: tandartsen
Aanmelden: mogelijk tot en met 10 november '23

Ticket aan ledentarief is pas beschikbaar na betaling lidgeld '23

De overgang van werken naar met pensioen zijn kan best groot zijn en veel vragen met zich meebrengen.

Een goede voorbereiding zorgt voor een vlotte overgang van werk naar pensioen.

Het symposium staat in het teken van komende veranderingen en een oriëntatie op de nieuwe toekomst. Meer en meer tandartsen beseffen hoe belangrijk het is om niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun team van medewerkers een plan voor de toekomst uit te werken. Op die manier is de huidige praktijkvoering reeds afgestemd om oog te hebben voor de uitdagingen van later. Optimale patiëntenzorg en kwaliteit van leven combineren.

Zo staat Yves Huyghebaert (KMO-adviseur) stil bij de toekomstige gevolgen verbonden aan het einde van de carrière en hoe deze gevolgen nu reeds in het actieve leven op te vangen zijn met het oog op een betere dienstverlening naar de patiënten. Daarnaast worden de gevolgen op de work life-balance, op de rol en positie in de lokale gemeenschap, op het gezinsleven, op vrije tijd … besproken.

Deelnemers worden aangezet tot het bewust nadenken over de impact van op het pensioen gaan op hun leven en hun huidige praktijkvoering. Ze gaan naar huis met kennis en inspiratie over hoe ze de voorbereiding van deze nieuwe levensfase op een positieve manier een plaats kunnen geven in hun praktijk.

Inloggen
Word lid