Zoeken
Word lid Zoeken

Over Symposium: Einde loopbaan

Doelgroep: tandartsen
Aanmelden: mogelijk tot en met 1 oktober '24

Ticket aan ledentarief is pas beschikbaar na betaling lidgeld '24

De overgang van werken naar pensioen kan best groot zijn en heel wat vragen met zich meebrengen. Een vlotte overgang start met een goede voorbereiding!

Dit symposium staat in het teken van de komende veranderingen die een pensionering met zich meebrengt en blikt vooruit op de nieuwe toekomst. Steeds meer tandartsen beseffen hoe belangrijk het is om voor zichzelf, maar ook voor hun team van medewerkers een plan voor de toekomst uit te werken. Op die manier is de huidige praktijkvoering reeds afgestemd op de uitdagingen van later.  

Yves Huyghebaert (KMO-adviseur) staat tijdens deel één stil bij de toekomstige gevolgen verbonden aan het einde van de carrière en hoe deze gevolgen nu al in het actieve leven op te vangen zijn. Dit met bijvoorbeeld het oog op een betere dienstverlening naar de patiënten. Daarnaast wordt er ook stilgestaan bij een optimalisatie van jouw huidig en toekomstig (roerend en onroerend) vermogen, zowel privé als in je vennootschap. Deelnemers worden aangezet tot het bewust nadenken over de impact van het toekomstig pensioen, met name op hun eigen leven en hun huidige praktijkvoering. Ze gaan naar huis met kennis en inspiratie over hoe ze de voorbereiding van deze nieuwe levensfase op een positieve manier een plaats kunnen geven in hun praktijk.

Deel twee wijten we aan het juridische en deontologische luik van de stopzetting van de professionele activiteiten. Dit wordt gebracht door een advocaat van het gespecialiseerd en gerenommeerd advocatenkantoor Dewallens & Partners, actief in de gezondheidszorg.  Als slot staan we graag ook stil bij het toekomstig inkomen van een gepensioneerde en hoe er vlot kan ingespeeld worden op deze gewijzigde financiële omstandigheden. Want je hebt toch niet heel je leven gewerkt voor dat minimumpensioen…

Inloggen
Word lid